Μενελάου 35 & Αγ. Θηρεσίας - Νέο Ηράκλειο
Ώράριο εργασίας: 24 Ωρες Service - 7 Ημέρες/ Εβδομάδα
Back
Breadcrumb Image
Πισίνα με υπερχείληση
Home Πισίνα με υπερχείληση

Πισίνα με υπερχείληση

Πισίνα με υπερχείληση είναι το όνειρο του καθενός. Η αίσθηση του νερού στο ίδιο επίπεδο με το περιβάλλον χώρο και ο αντικατοπτρισμός των επιχειλίων με το νερό είναι λίγα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν την διαφορά από τις άλλες πισίνες. Το καθαρό νερό στην επιφάνειά της είναι μοναδικό και μπορείτε να το απολαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή.

Μεγάλες σε διαστάσεις πισίνες με απαιτήσεις ανκυκλοφορίας κυρίως σε κολυμβητήρια και ξενοδοχεία σχεδιάζουμε πισίνες με υπερχείληση. Το σύστημα ανακυκλοφορείας πισίνας με υπερχείληση έχει ως εξής.

Γεμάτη πισίνα με νερό και με την δεξαμενή στην μέση. Εκκινούμε την αντλία ανακυκλοφορίας η οποία αναρροφά νερό από την δεξαμενή υπερχείλισης κατά 70% περίπου και 30% από το φρεάτιο πυθμένα. Φιλτράρουμε και απολυμαίνουμε το νερό και επιστρέφει στην πισίνα από τα στόμια προσαγωγής. Το νερό της πισίνας περνάει πάνω από το επιχείλιο και υπερχειλίζει στο περιμετρικό κανάλι υπερχείλισης. Από το περιμετρικό κανάλι οδηγείτε στη δεξαμενή. Σημαντικός παράγοντας σωστής ανκυκλοφορίας παίζει η μελετημένη επιλογή των σημείων προσαγωγής του φιλτραρισμένου και απολυμασμένου νερού. Επίσης η καλή διαστασιολόγιση της δεξαμενής είναι σημαντική για την αποφυγή προβλημάτων υπερχείλισης απώλειας νερού και σωστής λειτουργείας της πισίνας.

Η κατασκευή είναι σχετικά χρονοβόρα και με μεγάλη λεπτομέρεια απαιτείται πολύ καλό συνεργείο για τις εργασίες και έλεγχος για κάθε τι.

Ανάλογα την τελική επικάλυψη της πισίνας που θα ακολουθηθεί θα πρέπει και να κατασκευάσουμε την πισίνα. Σε περίπτωση επικάλυψης εκτός μεμβράνης θα ακολουθήσουμε την παρακάτω μέθοδο κατασκευής. Η σκυροδετήσει θα πρέπει να είναι κουστούμι με πρόσμικτα στεγνωτικές ρητίνες. Το σύστημα ανακυκλοφορείας σε πίεση. Οι μονώσεις να γίνουν επιμελώς σε κάθε σημείο ξεχωριστά με ιδικά υλικά για πισίνες. Θα πρέπει μετά την μόνωση να γεμίσει με νερό και να εξασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε διαρροές. Η τσιμεντοκονία θα πρέπει να γίνει με πρόσμικτα και ειδική ρητίνη.

FOTO GALERY