Αδεια μικρής κλίμακας

Η πισίνα προκάτ έχει την δυνατότητα να κατασκευαστεί με άδεια μικρής κλίμακας. Γλυτώνετε χρόνο και τα έξοδα που απαιτούνται για την άδεια.